DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu RENT.MYBIGDAY.PL jest MBD Olga Wasiak, Wojtówka 27, 96-500 Sochaczew.

2. Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych i przetwarza je zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu RENT.MYBIGDAY.PL zbierane są w celu realizacji umowy najmu oraz do kontaktowania się z NAJEMCĄ w ramach obsługi zamówienia oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy najmu.

4. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe NAJEMCY wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5. W przypadku NAJEMCY, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe NAJEMCY, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w WYPOŻYCZALNI.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy najmu skutkuje brakiem możliwości przedstawienia oferty lub podpisania i realizacji umowy na usługę wypożyczenia.

8. NAJEMCA ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych WYPOŻYCZALNI, w tym celu zobowiązany jest wysłać na adres e-mail wypozyczalnia@mybigday.pl stosowną wiadomość. WYPOŻYCZALNIA może odmówić usunięcia danych NAJEMCY, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności wobec WYPOŻYCZALNI lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności NAJEMCY.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy najmu, jej rozliczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez jej strony.